Pravidla

FLOORMAN, DEALER

Rozhodnutí floormana jsou konečná  a dealer je NESMÍ před hráči jakkoliv komentovat! Některá floormanova rozhodnutí mohou být v rozporu s obecnými pravidly v zájmu zachování plynulosti hry! Dealer MUSÍ vždy sledovat probíhající akci na stole, aby byl schopen floormanovi vysvětlit a detailně popsat případné spory! Dealer se NESMÍ v žádném případě hádat s hráči!Všechny sporné situace řeší floorman. Pokud se hráč chová nevhodně (nadává dealerovi nebo ostatním hráčům, ničí karty atd.) je dealerovou povinností okamžitě zavolat floormana! Jakákoliv prodleva může brát floormanovi možnost potrestání hráče! (např. při odchodu na break dealer nahlásí: ale on mi tam nadával…)

 

OFICIÁLNÍ JAZYK (ŘEČ)

Oficiálním jazykem je pouze čeština, slovenština nebo angličtina. Všichni hráči, kteří sedí u stolu (je jedno jestli mají karty nebo ne) NESMÍ mezi sebou nebo s přihlížejícími diváky hovořit jiným jazykem než je oficiální.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ POŘÍZENÝCH BĚHEM POKEROVÉHO TURNAJE

Během turnaje mohou být pořízeny Vaše fotografie,  audiovizuální nahrávka či další osobní údaje. Zakoupením vstupu do pokerového turnaje dáváte souhlas se zpracováním těchto Vašich osobních údajů: jméno a příjmení, fotografie,  audiovizuální nahrávka, vaše umístění a finanční výhra v turnaji nebo váš jiný výsledek ( např. postupový stack ve vícedenním turnaji). Všechny tyto údaje jsou zpracovávány za účelem vyhodnocení turnajů, prezentace výsledků turnajů a dále za účelem propagace a reklamy poker turnajů pořádaných v Casinech Go4games.

Kompletní informace o souhlasu najdete zde:

Souhlas se zpracováním osobních údajů pořízených během pokerových turnajů a dalších akcí pořádaných v kasinech a hernách Go4games

 

POKEROVÁ TERMINOLOGIE PŘI HŘE

Oficiální termíny jako BET, CHECK, RAISE atd. jsou jasné a nezaměnitelné! Používání nestandartních termínů při hře může vést k nepochopení hráčova záměru a tím ke zbytečným sporům. Je hráčovou povinností, aby se vyjadřoval jasně a přesně!

 

POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (MOBIL, NOTEBOOK…) V PRŮBĚHU HRY

Hráči nesmí používat mobilní telefony v průběhu hry! Notebooky jsou tolerovány pouze v případe, že hráč nezdržuje hru, neptá se opakovaně na akci hráčů před ním atd.

 

USAZOVÁNÍ HRÁČŮ

Pokud je hráč usazen na špatné místo, bude vždy přesazen na správnou pozici, pokud je to možné.

 

HRÁČI S HANDICAPEM

Tito hráči jsou usazováni na místa, která jsou snadno přístupná a zajišťují co největší komfort. Tj. Pozice 1 a 9.

 

ROZPOUŠTĚNÍ STOLU

Hráči, kteří přicházejí z rozpuštěného stolu mohou dostat pozici na BB i Button! Jediné místo, na kterém nedostanou karty je místo mezi button a SB! Výjimka (ve hře bude pouze BB) může nastat v případě, že během rozpouštění stolu vypadne další hráč.

 

BALANCOVÁNÍ STOLŮ

Vždy je přesazován ten hráč, který bude příští hru platit BB a je usazován na nejhorší pozici na stole tak, aby co nejdříve platil BB. To platí i v případě, že by platil pouze BB př: tj. Kdy je hráč přesazen na vedlejší stůl tak muže být na BB nebo na nejbližší pozici k BB Hra na stole, kde je o 3 nebo více hráčů méně než na ostatních stolech musí být zastavena! Table balance musí být stejnoměrný. Pouze u turnajů 18 stolů a více může být rozdíl max. 3 hráčů, kdy dealer hlásí při všech turnajích floormanovi – 9MAX (6 hráčů), 6MAX (3 hráči)

 

FINÁLOVÝ STŮL

Na finálovém stole je vždy rozlosována pozice Buttonu.

 

CARDS SPEAK

Cards Speak. Prohlášení hráčů týkající se jejich karet nejsou závazná! Hráč, který záměrně nahlásí nesprávnou kombinaci svých karet může být penalizován!

 

POVINNOST OTOČIT KARTY PŘI ALL-INU

Všechny karty budou otočeny při Showdownu Face Up, pokud je alespoň jeden hráč All-in!

 

POŘADÍ OTÁČENÍ KARET PŘI SHOWDOWNU

Nikdo není All-in: Hráč, který jako poslední provedl agresivní akci ukazuje karty jako první.

 

SHOWDOWN (VE HŘE O POT JSOU MIN. 2 HRÁČI)

Hráči musí ukázat obě karty, aby měli nárok na výhru potu nebo danou část Split Potu! Pokud hráč ukáže pouze jednu kartu, vyzve dealer hráče, aby ukázal i druhou. Jeho karty NEJSOU mrtvé!!!

 

SHOWDOWN (ZŮSTANE POUZE JEDEN HRÁČ, VÍTĚZ POTU)

Pokud karty všech protihráčů skončí v Mucku, pot získává ten hráč, který má ‚živé‘ karty jako poslední. Hráč, který při Showdownu zahodí své karty do Mucku ztrácí nárok na to, aby mohl vidět vítěznou kombinaci protihráče.

 

PRÁVO NA UKÁZÁNÍ KARET (VÍTĚZNÉ KOMBINACE)

Pokud hráč při Showdownu zahodí své karty do Mucku, protože vidí, že prohrál, nemá nikdo nárok vidět vítězné karty (kombinaci) i v případě, že ten daný hráč provedl jako poslední agresivní akci.

 

MUCKNUTÍ VÍTĚZNÉ KOMBINACE

Dealer nesmí mucknout vítěznou kombinaci hráče. Hráči mohou pomáhat při určování vítězné kombinace, pokud vidí, že se stane (nebo stala) chyba. Při chybě dealera se vždy volá floorman, který dále rozhodne, jak se bude ve hře pokračovat a rozhodne o situaci. Opět platí: Cards Speak.

 

ODD CHIP (LICHÝ, NEPÁRNÝ CHIP), HRA MÁ 2 NEBO VÍCE VÍTĚZŮ

Lichý (nepárný) chip dostane vždy ten hráč, který je na místě po Buttonu jako první.

 

SIDE POT

Každý Side Pot bude rozdělen zvlášť a lichý chip dostane stejně jako v bodě 17) ten hráč, který je na místě po Buttonu jako první.

 

SPOR O POT

Právo hráče na reklamaci vítězného Potu končí v momentě, kdy začne nová hra. Nová hra začíná prvním zamícháním karet (riffle)!

 

NOVÁ HRA, NOVÉ BLINDY

Nová hra začíná prvním zamícháním karet (riffle)! Nahlášení nebo zaznění znělky změny blindů se vždy týká příští hry.

 

CHIP RACE

Chip Race je proveden od pozice 1 do pozice 9. Každý hráč dostane tolik karet, kolik má nevyměnitelných chipů. Každý hráč může získat pouze 1 chip vyšší hodnoty. Žádný hráč nemůže být vyřazen z turnaje, pokud prohraje Chip Race. Dostane 1 chip té nejnižší hodnoty, která se v turnaji bude ještě používat. Chip race pouze žetonů, které jdou ze hry pryč. „Komíny“ nechávat.

 

STACKY HRÁČŮ BĚHEM HRY

Hráč má plné právo na hrubý odhad stacku ostatních hráčů. Proto by hráči měli udržovat své chipy v spočítatelném stavu. Chipy nejvyšší hodnoty musí být jasně viditelné! Cash chipy nesmí být na stole! Dealer má povinnost hráče upozornit, aby cashové žetony dal ze stolu! Hráč má právo na chipcount soupeřového stacku. V turnaji all-in počítat pouze na vyžádání!!

 

VÝMĚNA BALÍKU KARET

Hráči nemají právo žádat výměnu balíčku karet!

 

REBUY

Hráč nesmí vynechat ani jednu hru, aby měl nárok na Rebuy. Pokaď ve fázi kdy hráč prohraje své žetony a odejde od stolu je SIT-OPEN a už si nemůže vzít Rebuy.

 

TIME

Pokud uplyne ‚obvyklá‘ doba na rozhodnutí a hráč nahlásí Time má dealer povinnost upozornit hráče, že floorman spustil Timer na TV a je na cestě ke stolu. Dealer musí floormana neprodleně informovat, pokud si myslí, že hráč neměl dostatek času na rozmyšlení. Dealer nesmí mucknout karty (i když vypršel čas na rozhodnutí)! Tuto možnost má pouze floorman!

 

RABBIT HUNTING (DOTOČENÍ BOARDU)

Dotočení karet ve stylu: co by bylo, kdyby… JE ZAKÁZÁNO!

 

HRÁČ MUSÍ BÝT NA MÍSTĚ

Hráč musí sedět při rozdávání karet u stolu, aby se mohl zapojit do aktuální hry (rozhodný okamžik je ten, když padne první karta na stůl). Dealer by měl upozornit hráče, který stojí u svého místa (nesedí na své židli), že budou rozdány karty a aby se posadili. Pokud hráč na toto upozornění nereaguje, karty budou prohlášeny za mrtvé (dead hand).

 

PROBÍHAJÍCÍ AKCE

Hráč musí zůstat u stolu, pokaď jsou jeho karty stále ve hře. Hráč, který je All-in může stát za svým místem. V žádném případě se ale nesmí dívat na karty spoluhráčů, ani komentovat další průběh hry nebo radit ostatním hráčům.

 

DEAD BUTTON (viz. příloha 1)

Při turnaji se používá pravidlo Dead Button  (pozice Buttonu když vypadne SB, BB nebo SB i BB současně).

 

DODGING BLINDS (ZÁMĚRNÉ VYHÝBÁNÍ SE PLACENÍ BLINDŮ)

Hráč, který se záměrně vyhýbá placení blindů při cestě z rozpuštěného stolu bude penalizován. Penalizaci vždy určuje Floorman.

 

BUTTON V HEADS-UP

SB je vždy na Buttonu, před Flopem se vyjadřuje jako první  a další kola sázení jako poslední. Poslední kartu dostane vždy hráč na Buttonu! Před začátkem heads-upu je Button umístěn tak, aby žádný hráč neplatil BB 2x po sobě. Např. jsou-li ve hře 3 hráči a BB vypadne: hráč který měl SB bude mít SB ještě jednu hru.

 • MISDEAL
 • První nebo druhá karta se při rozdávání otočí
 • Dvě nebo více karet se při rozdávání otočí
 • První karta byla rozdána na špatnou pozici
 • Karty rozdané na místo bez hráče
 • Karty nerozdané na místo, na které rozdané být měly (např. při trestu pro hráče)

Otočená karta na buttonu NENÍ misdeal! Karta, která spadne při rozdávání ze stolu NENÍ misdeal! V tomto připadě musí dealer vyměnit balík karet!

 

SUBSTANTIAL ACTION (dostatečný počet akcí na to, aby hra mohla pokračovat dál)

Jakékoliv dvě (2) akce dvou (2) hráčů zahrnující vložení chipů do potu (bet, raise, call). Jakákoliv kombinace tří (3) akcí (check, bet, raise, call nebo fold).

 

FLOP OBSAHUJE 4 KARTY (CHYBA PŘI VYLOŽENÍ FLOPU)

Pokud dealer zjistí, že Flop obsahuje 4 karty (zavřené nebo již otevřené), zamíchá tyto 4 karty       (face down) na stole a floorman, který je přivolán vybere náhodně jednu kartu, která bude použita jako další spálená karta. Zbylé 3 karty jsou Flop. Flop vykládat tak, aby bylo možné určit čtvrtou kartu, resp. Spálenou před turnem.

 

AKCE A PROHLÁŠENÍ HRÁČE, KTERÝ JE NA ŘADĚ

Hráči musí sledovat hru! Slovní prohlášení jsou závazná! Chipy vložené do potu musí v potu zůstat!

 

AKCE A PROHLÁŠENÍ HRÁČE, KTERÝ NENÍ NA ŘADĚ

Akce hráče, který není na řadě je závazná pokud se nezměnila akce ostatních hráčů před ním.    Check, Call nebo Fold nejsou změnou akce! Pokud se akce změní, má hráč který předběhl právo na vrácení sázky a má všechny možnosti (Call, Raise, Fold). Fold hráče, který není na řadě je závazný (může být předmětem trestu)!

 

ZPŮSOBY RAISOVÁNÍ

Raise musí být proveden:  1) vložením celé sumy do potu jedním pohybem, 2) slovním vyjádřením celé sumy a následným vložením chipů do potu, 3) hráč nahlásí „raise“ vloží do potu sumu na „doCallování“  a potom jedním pohybem dokončí akci (raise). Je hráčovou povinností, aby se vyjádřil jasně a srozumitelně!

 

Způsoby CALLOVÁNÍ

Call musí být proveden: 1) slovním vyjádřením call a následným vložením chipů do potu, 2) Vložením  dostačující sumy na call do potu , 3) vložením do potu  chipu vyšší hodnoty než je požadovaná suma na call Vložení chipu relativně nízké hodnoty k velikosti sázky do potu (příklad: NLH blindy 1K/2K,Hráč A Vsadí 50K, hráč B vloží do potu jeden 1K žeton) není standartní a nepovažujeme tuto akci za call, může být předmětem trestu.

 

RAISE

První Raise musí být vždy dvojnásobkem předchozí sázky! Další Raisy mohou být rozdílové. Pokud hráč vloží do potu Raise, který je alespoň 50% (nebo více) předchozí sázky, ale nesplňuje podmínky minimálního Raisu, musí tento Raise dorovnat tak, aby splňoval podmínku minimálního Raisu. All-in jehož hodnota je menší než plnohodnotný Raise neopravňuje hráče který se již vyjádřil k další akci.

 

BET 1 CHIPEM VYSOKÉ HODNOTY (ONE CHIP RULE)

Hráč A – bet 200, hráč B – call, hráč C vloží do potu jeden chip v hodnotě 5000 bez toho, aby cokoliv před svou akcí řekl = CALL Pokud by hráč C zahlásil RAISE před tím, než by 5000 chip dopadnul na stůl jedalo by se o RAISE 5000 Pokud se hra dostane callovanou akcí až na BB, vložení jednoho žetonu je vždy raise. Např. Blindy 25/50, 3 cally, BB hodí 500 chip = raise 550.

 

BET PROVEDENÝ NĚKOLIKA CHIPY RŮZNÉ HODNOTY

Pokud hráč, který je na řadě neohlásí Raise a vloží do potu několik chipů stejné hodnoty jedná se o Call, pokud by po odebrání jednoho chipu nezbyla suma nutná na Call předchozího hráče. Např. blindy 200-400. Hráč A – raise 1200, hráč B vhodí do potu dva (2) 1000 chipy bez toho, aby zahlásil Raise. Jedná se pouze o Call, protože pokud se odebere jeden (1) 1000 chip z jeho sázky, zůstane suma menší než která je potřebná na Call 1200. Vhození  chipů různé hodnoty do potu se řídí pravidlem 50%.

 

POČET RAISŮ V NO-LIMIT HRÁCH

Celkový počet Raisů v no-limit a pot limit hrách není omezen.

 

SLEDOVÁNÍ PRŮBĚHU HRY

Hráč má povinnost sledovat průběh hry! Hráč, který hodlá doCallovat sázku protihráče má povinnost zkontrolovat správnou hodnotu této sázky, bez ohledu na to, co ohlásil dealer nebo ostatní hráči ve hře.  Pokud hráč, který hodlá doCallovat, požaduje spočítání stacku protihráče a dostane špatnou informaci od dealera nebo hráče, následně vloží do potu tuto (chybnou) sumu, tak je tato akce považována za neplatnou a musí docallovat správnou sumu. Vyjádření  dealera je platné, pokud je suma chybná, akce se vrátí při dozoru floormana.

 

POT LIMIT A SUMA V POTU

Hráči mají právo na informaci o sumě v potu pouze v pot-limit hrách. Dealer nesmí podávat informace o potu při no-limit a limit hrách!

 

STRING BET, STRING RAISE

Dealeři jsou zodpovědní za označení String Betu a Raisu String Bet a Rais – Sázka (častěji navýšení), při které hráč nevloží najednou všechny žetony potřebné pro navýšení do banku. Jestliže výslovně neohlásí navýšení, může být přinucen k odvolání sázky a pouhému dorovnání. Tímto se předchází neetickému chování, při kterém hráč vloží dostatek žetonů na dorovnání (call) a pozoruje, jaký efekt má jeho tah a případně poté zvýší (raise).

 

NESTANDARTNÍ A NEJASNÉ SÁZENÍ

Je hráčovou povinností, aby se vyjádřil jasně a srozumitelně! Nestandartní vyjadřování (verbální, gesta) používají hráči na vlastní riziko! Kdykoliv se stane, že hodnota nahlášené sázky může mít dvojí význam, bude akceptována hodnota nižší! Např. „bet devět“ znamená bet 900.

 

NESTANDARTNÍ FOLD

Situace před koncem posledního kola sázek. hráč A) check, hráč B) fold —- hráč B) jeho fold platí (může být posouzeno jako Soft Play – trest)! Fold hráče, který není na řadě je závazný (může být předmětem trestu)!

 

PODMÍNEČNÁ VYJÁDŘENÍ

Prohlášení týkající se budoucí akce („když to raisneš dám ti plnou“) nejsou přípustná, mohou být závazná a nebo mohou být penalizována. Výjimka: poslední dva (2) hráči s živými kartami ve hře! Prohlášení typu: „asi bych to měl zahodit“ nebo „budu muset dát all-in“ nejsou závazná! Dealer by měl upozornit hráče, aby používali pouze jasná a přesná vyjádření týkající se jejich budoucí akce.

 

TURNAJOVÉ CHIPY

Hráči nesmí brát turnajové žetony ze stolu (držet je v ruce pod stolem apod.)! Hráč, který toto poruší může být diskvalifikován z turnaje a jeho chipy se z turnaje odeberou. Všichni  hráči musí svůj stack dát do saní a přenést na nová seating. Při porušení 3 handy sit-out. Opakované porušení, sit-out  2 orbity.

 

OMYLEM ZABITÉ, MUCKNUTÉ KARTY

Hráči jsou povinni si chránit své karty !!! Pokud dealer omylem sebere hráčovi karty a již nelze přesně určit o které karty se jedná, nemá hráč nárok na vrácení sázek, které vložil do potu. NICMÉNĚ, pokud hráč jako první BETnul nebo RAISEnul a nebyl CALLován, bude mu nedoCALLovaný BET nebo RAISE vrácen.

 

PENALIZACE

Hráč, kterému byl udělen trest (sit-out) např. na 3 handy, nesmí sedět u stolu! Na jeho místo ale budou rozdány karty a bude taktéž platit blindy!

 

ŽÁDNÉ INFORMACE (MEZI HRÁČI)

Hráči NESMÍ (pokud mají karty nebo ne):
Sdělovat detaily o svých kartách ostatním hráčům
Radit ostatním hráčům nebo kritizovat jejich akci
Radit se s přihlížejícími diváky
Sahat na karty ostatním hráčům

Hráč, který sdělí druhému hráči: „mám dvě esa“ se vystavuje možnosti trestu, ale toto prohlášení nemá vliv na případnou výhru potu (je jedno, jestli je tato informace pravdivá nebo ne). Hráč NESMÍ sdělovat informace typu: „mam AK v srdcích“ (vystavuje se možnému trestu)!

 

UKAZOVÁNÍ KARET (ÚMYSLNÉ I NEÚMYSLNÉ)

Pokud hráč otočí své karty během hry, dostane po aktuální hře trest. Jeho karty nicméně ZŮSTÁVAJÍ ve hře (není to Fold) a má možnosti: Check, Call, Fold, Bet nebo Raise

 

TURNAJOVÁ ETIKA

Poker je individuální hra!

SOFT PLAY  (trest a/nebo diskvalifikace)

CHIP DUMPING (diskvalifikace)

 

NEVHODNÉ CHOVÁNÍ

Hráči, kteří se chovají nevhodně, sahají na karty nebo na chipy protihráčům, záměrně zdržují hru, opakovaně předbíhají akci, budou potrestáni! Vždy, když nastane situace, že hráči se nechovájí podle pokerové etiky a porušují pravidla bude zavolán floormen a ten dále rozhodne o řešení situace popřípadě jakékoliv penalizace. Dealer se NESMÍ v žádném případě hádat s hráči !!! Všechny problémy řeší floorman. Pokud se hráč chová nevhodně (nadává dealerovi nebo ostatním hráčům, ničí karty atd.) je dealerovou povinností okamžitě zavolat floormana !!! Jakákoliv prodleva může brát floormanovi možnost potrestání hráče !!!

 

FREEROLL

Z každého prize-poolu (celkového obnosu peněz, ze kterého se rozdělují výhry hráčům) se odebere 3  až 15%. Tyto částky se budou sčítat a zahraje si o ně určitý počet hráčů stanovený provozovatelem dle vnitřního bodového systému v datum rovněž stanovený provozovatelem. Částka bude průběžně zveřejňována.

 

NESTANDARTNÍ SITUACE

DEAD HAND

Pokud se zjistí, že hráč má nesprávný počet karet pro danou hru – jeho karty jsou prohlášeny za mrtvé! Pokud hráč hodí své karty do karet protihráče – oba hráči mají mrtvé karty! Pokud si dva (2) hráči popletou své karty (dohadují se, která karta je čí) z důvodu nepozornosti nebo z důvodu nepřesného rozdání karet dealerem:

 • Alespoň jeden hráč zúčastněný ve sporu platil SB, BB nebo Straddle – MISDEAL
 • Žádný hráč zúčastněný ve sporu neplatil SB, BB nebo Straddle – oba mají DEAD HAND

 

JOKER

Pokud se během hry objeví mezi kartami Joker, je tato karta považována za bezcenný kus papíru! Objevení Jokeru neznamená Misdeal! Pokud hráč mezi svými kartami najde Joker a ještě se nevyjádřil, bude mu karta vyměněna. Pokud hráč zjistí, že má Jokera až potom co se vyjádřil, tak jeho karty jsou mrtvé. Dealer kontroluje karty při startu turnaje. Každý break nasortovat karty, aby se těmto problémům předcházelo. Pokud dealer zjistí, že karta chybí, zavolat floormana a neřeší to s hráči!! Pokud karta spadne mimo stůl, dealer volá floormana: Floorman, nový balíček. Pokud hráč nesedí na stole při rozdání první karty na SB, jeho karty jsou automaticky dead (mrtvé). Jak na turnaji, tak i na CG!!

 

VADNÉ KARTY (BALÍK)

Pokud se během hry na stole objeví karta jiné barvy než je používána (modrý balík – 1 červená karta), veškerá akce je NEPLATNÁ a všechny sázky jsou vráceny konktrétním hráčům. Pokud je v balíku nepoužitých karet (Stub) pro danou hru objevena karta jiné barvy – všechna akce PLATÍ! Pokud se během hry zjistí, že na stole jsou dvě (2) karty stejné hodnoty a barvy – veškerá akce je NEPLATNÁ a všechny sázky jsou vráceny konkrétním hráčům. Pokud se během hry v balíku mezi kartami najde otočená karta (Face Up), tak je tato karta považována za bezcenný kus papíru! Karta bude nahrazena další kartou z balíku, kromě situace během počátečního rozdávání, kdy karta se vyměněna až všichni hráči mají své karty. Pokud se zjistí, že v balíku karet chybí jedna nebo více karet – všechny akce (hry) PLATÍ! Pokud hráč upustí jednu nebo více karet na zem – NENÍ FOLD, NENÍ DEAD HAND. Hráč s kartami odehraje aktuální hru!

 

BUTTON

Pokud se zjistí, že minulou hru byl Button umístěn nesprávně, budou následující hru Button a oba Blindy opraveny tak, aby každý hráč dostal šanci mít Button, SB a BB (pokud je to možné).

 

CHYBY DEALERA

Pokud dealer rozdá před prvním kolem sázek jednu extra kartu (na pozici SB), tato karta se vrátí do balíku a použije se jako spálená karta (2 a více karet je Misdeal!). Pokud dealer rozdá jakoukoliv kartu (karty) před tím, než bylo ukončeno kolo sázek (např. zapomene na vyjádření hráče a vyloží Flop), tak tyto karty NEHRAJÍ, ikdyž se opomenutý hráč rozhodne pro Fold! Postup: spálená karta platí, ostatní se znovu zamýchají a rozdá se např. nový flop.

Pokud dealer zjistí, že Flop obsahuje 4 karty (zavřené nebo již otevřené), zamíchá tyto 4 karty       (face down) na stole a floorman, který je přivolán, vybere náhodně jednu kartu, která bude použita jako další spálená karta. Zbylé 3 karty jsou Flop.

 

Pozice buttonu když vypadne SB, BB nebo SB i BB současně

(Dead Button)

  

SB VYPADNE

Pokud vypadne hráč (2) na pozici SB, Button se posouvá o pozici dál na uvolněné místo. Hráč, který byl minulou hru BB je nyní SB a hráč o pozici za ním je BB. Button by nyní zůstal na místě bez hráče, a proto bude mít hráč (1) Button ještě jednu hru.

 

BB VYPADNE

Pokud vypadne hráč (3) na pozici BB, Button se posouvá o pozici dál na hráče, který byl minulou hru SB. Protože hráč, který měl být novou hru na pozici SB vypadl, nebude tuto hru SB platit nikdo. BB bude platit hráč (4), který by ho platil i kdyby hráč (3) nevypadl. Následující hru by Button zůstal na místě bez hráče, a proto bude mít hráč (2) Button ještě jednu hru.

 

BB i SB VYPADNOU SOUČASNĚ

Pokud vypadne BB (3) i SB (2) současně, bude hráč (1) na Buttonu 3 hry po sobě. Pokud by se Button posunoval, byl by 2 hry na místě bez hráče.

 1. Hra: button (1), SB (2), BB (3). SB i BB vypadnou
 2. Hra: button (1), SB není, BB (4)
 3. Hra: button (1), SB (4), BB (5)
 4. Hra: button (4), SB (5), BB (1)

 

 

Blackjack nebo také black jack je jedna z nejoblíbenějších karetních her provozovaných v kasinu. Oblíbenost této hry je dána především tím, že není jako většina hazardních her založena pouze na náhodě, ale umožňuje pomocí různých strategií zvýšit pravděpodobnost výhry. Blackjack se hraje s 312-ti kartami.

Předchůdcem blackjacku je francouzská karetní hra vingt-et-un („dvacet jedna“), která se objevila ve francouzských kasinech kolem roku 1700.

Varianta této hry, téměř totožná po stránce pravidel (liší se vlastně pouze v terminologii a způsobu počítání), ale hraná s mariášovými kartami, se v českých zemích často hrála a hraje pod názvem jednadvacet či oko bere.

Stručná pravidla:

Každý hráč na začátku hry obdrží dvě karty a pak mu krupiér nabízí další karty. Hráč se po každé rozhoduje, zda bude chtít další, nebo ne. Základní princip hry je, že hráč chce mít hodnotu karet blíže 21 než krupiér, ale přitom 21 nepřekročit. Vyhrává ten, kdo má po ukončení hry v ruce nejvyšší součet, aniž by překročil 21. Hráč, který má v ruce součet karet větší než 21, je tzv. „trop“ neboli „přes“.

Karty od 2 do 10 mají při počítání stejnou hodnotu, jaká je uvedena na kartě, karty J, Q, K (spodek, královna a král) mají hodnotu 10. Eso (A) se může počítat podle vlastního uvážení za 1 nebo za 11. Barvy karet nemají žádný význam. Pokud má hráč eso počítané za 11 bodů, nazývá se součet „měkký“, protože při tažení další karty se hráč nikdy nemůže dostat „přes“; pokud ne, nazývá se součet „tvrdý“ (např. měkkých 16 nebo tvrdých 17).

Základním cílem je mít více bodů než krupiér. Pokud je hráč „trop“, vždy prohrává, a to i tehdy, pokud je „trop“ i krupiér. Pokud mají hráč i krupiér stejný počet bodů, končí hra nerozhodně a nikdo nevyhrává. Každý hráč hraje samostatně proti krupiérovi, je tedy možné, aby v průběhu jedné hry krupiér s některými hráči vyhrál, s některými prohrál a s jinými remizoval.

Krupiér začíná hrát poté, co všichni hráči u stolu dohrají své hry. Na rozdíl od ostatních hráčů je při volbě dalšího postupu výrazně omezen. Pokud je jeho součet menší než 17, musí vždy vzít další kartu, pokud je 17 a výše, nesmí brát další kartu, musí zůstat stát a ukončit tak hru. Krupiér nemá možnost zahlásit ani „double“ ani „split“.

Pokud krupiér překročí 21, vyhrávají všichni hráči, kteří sami 21 nepřekročili. Pokud krupiér nepřekročí hodnotu 21, vyhrávají ti hráči, kteří mají vyšší počet bodů. Všechny výhry jsou vyplaceny v poměru 1 : 1. Hráči, kteří mají stejný počet bodů jako krupiér, dostanou své sázky zpět.

Pokud má krupiér black jack, prohrávají svou sázku všichni hráči s výjimkou těch, kteří sami mají black jack – ti končí nerozhodně (stand off).

Black Jack

Pokud se hráč zastaví v okamžiku, kdy má dvě karty, které jsou kombinací esa a jakékoliv karty s hodnotou 10, má black jack. Stává se automaticky vítězem (pokud ovšem krupiér také nemá black jack, pak končí hra nerozhodně). Hráč dostane vyplaceno jako výhru 1,5násobek své sázky.

Více o hře a pravidlech Vám ochotně sdělí personál kasina.

Podstatou karetní hry Ultimate Hold’em Poker je hra hráče/ů proti dealerovi (kasinu). Hraje se vždy s balíčkem 52 karet ve čtyřech barvách:  kříže (clubs), káry (diamonds), srdce (hearts), piky (spades) v hodnotách eso (Ace), král (King), královna (Queen), kluk (Jack), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 a 2.

Tato hra nabízí také možnost hrát nepovinnou bonusovou sázku a dává hráči několik výhod, jako je: více možností první sázky, hráč nemusí ukončit hru dokud neuvidí všechny karty, a bonusovou hru hraje při šanci, že bude mít z pěti karet trojkombinaci a vyšší.

Začátek hry a možnosti přisazování

Všechny sázky musí být v souladu s minimy a maximy stolu, u kterého se hraje (označeno příslušnou vývěskou u hracích stolů).

Hráč vsadí stejnou hodnotu na políčka Ante a Blind.

Hráč může také vsadit, před rozdáním karet, bonusovou hru na políčko Trips, jež se musí rovněž rovnat Ante a Blind.
Poté dealer rozdá, ve směru hodinových ručiček, hráči/ům a sobě dvě karty.

Hráč/i si prohlédnou jejich první dvě rozdané karty (hole cards). Tyto karty nikomu neukazují ani o nich nehovoří s dalšími hráči na stole. Poté se může hráč rozhodnout zda zůstane ve hře bez přisazení (check) či vsadí (navýší – raise) 3 až 4násobek jeho Ante sázky na políčko Play. Pokud se hráč rozhodne pro možnost navýšení – raise nemůže již dále během hry přisazovat.

Poté dealer vyloží, lícem nahoru, na stůl první tři společné karty (community cards). Před tím však „spálí“ (s touto kartou se nehraje) první vrchní kartu z balíčku karet.

Pokud hráč ještě nemá vsazeno na políčku Play má na výběr z těchto možností: zůstane ve hře bez přisazení (check) a nebo vsadí (navýší – raise) 2násobek jeho Ante sázky na políčko Play. Pokud se hráč rozhodne pro možnost navýšení – raise nemůže již dále během hry přisazovat.

Poté dealer vyloží, lícem nahoru, na stůl poslední dvě společné karty (community cards). Před tím však opět „spálí“ první vrchní kartu z balíčku karet.

Pokud hráč ještě nemá vsazeno na políčku Play má na výběr z těchto možností: složí karty (fold) a nebo vsadí  1násobek jeho Ante sázky na políčko Play. Tímto je možnost přisazování ukončena a dealer odloží balíček karet a otevře své dvě doposud zavřené karty (hole cards).

Kontrola kombinací karet, výhra nebo prohra a postup vyplácení

Dealer kontroluje kombinace karet a vyplácí sázky hráčů od posledního hrajícího boxu zprava doleva (viz. Příklady porovnávání výherních kombinací).

Dealer otevře hráči dvě karty (hole cards) a hlásí nejvyšší dosaženou kombinaci společně s pěti společnými kartami (community cards).

Pokud je kombinace hráčových karet vyšší než dealera, dealer vyplatí sázku Ante a Play 1:1.

Pokud je kombinace karet dealera vyšší než hráče, sázky Ante, Play a Blind prohrávají.

Pokud jsou kombinace karet u dealera i hráče stejné, sázky Ante, Blind a Play zůstávají.

Sázka Blind se vyplácí, pokud hráč vyhraje a jeho kombinace karet je Straight a vyšší (podle stanovených pravidel výplat dle herního plánu)

Pokud hráč vyhraje a jeho kombinace karet je menší než Staight, sázka Blind zůstává a vyplatí se pouze sázka Ante a Play 1:1.

Kvalifikace do hry

Dealer musí mít minimálně jeden pár nebo výše, aby otevřel hru.

Pokud se dealer nekvalifikuje (neotevře hru), vrátí se hráči sázka Ante. Sázky Play, Blind a Trips (pokud je vsazen) zůstávají ve hře a vyplácí se dle pravidel a stanovených výplat pro tuto hru.

Poměry výplat

Trips Bonus                                                                                                                                               Blind                                                                                                                   Možnost navýšení (raise) sázky Play

Royal Flush 50:1 Royal Flush 500:1 Před otevřením karet 3x až 4x
Straight Flush 40:1 Straight Flush 50:1 Po otevření karet 2x
Quads 30:1 Quads 10:1 Po otevření všech pěti karet 1x
Full House 8:1 Full House 3:1
Flush 7:1 Flush 3:2
Straight 4:1 Straight 1:1
Trips (3 of a Kind) 3:1

(maximální výplata na Blind je stanovena na 200.000 Kč)

Sestavování výherních kombinací

Výherní kombinace se sestavují z pěti karet, které se vybírají ze dvou karet, jež má dealer a hráč v ruce, a z pěti společných karet (Community card) na stole. Postupuje se následovně. Nejprve se vyberou karty, které tvoří pokerovou kombinaci (pár, trojice atd.), které se doplní nejvyššími kartami z ruky i na stole.

Hráč tedy může sestavit výherní kombinaci z:

 1. obou karet v ruce a tří karet na stole
 2. jedné karty v ruce a čtyř karet na stole
 3. žádné karty v ruce a pěti karet na stole

Kicker

Kicker je karta, která rozhoduje o vítězi, jestliže má hráč/i a dealer stejnou výherní kombinaci. Kicker je nejvyšší karta, která není vázána v žádné pokerové kombinaci a která doplňuje pětici vybraných karet. Kicker může být vybrán jak z karet v ruce, tak z karet společných. S kickerem se setkáte, pokud máte v ruce čtveřici (four of a kind), trojici (three of a kind), dva páry (two pair), pár (pair) nebo pouze vysokou kartu (high card). V případě postupky (straight), barvy (flush), postupky v barvě (royal a straight flush) a full house se kicker nevyskytuje, rozhoduje nejvyšší karta v kombinaci.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V prostoru kasina se nesmí užívat žádných technických pomůcek, například telefonů, vysílaček, počítačů či počítaček.

Má-li vedení kasina podezření, že se těchto zařízení používá, prohlásí hru za neplatnou a veškeré výplaty výher hráči (hráčům) neprovede.

Vedení kasina si také vyhrazuje právo výplatu neprovést, dokud se neprošetří jakákoliv hra, která se dle jeho podezření neuskutečnila podle pravidel.

Vedení kasina si vyhrazuje právo hru ukončit a prohlásit ji za neplatnou, je-li jakýkoliv důvod domnívat se, že hráči či personál pravidla hry jakýmkoliv způsobem porušili.